Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de gemeente terecht tweemaal precariobelasting heeft geheven bij dezelfde belastingplichtige, eenmaal van de kaartenhouder en eenmaal van de erboven hangende luifel. In de annotatie wordt ingegaan op het karakter van de precariobelasting en de juistheid van de beslissing en wordt relevante aangrenzende jurisprudentie genoemd.

hdl.handle.net/1765/106979
Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Tax Law

Monsma, A. (2017). 2017, Tweemaal precariobelasting mogelijk bij boven elkaar gesitueerde voorwerpen (AWB 16/5438). Tweemaal precariobelasting mogelijk bij boven elkaar gesitueerde voorwerpen (AWB 16/5438), 224. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106979