SCP is eigenaar van een monumentaal pand te Willemstad op Curacao. Het pand gaat door brand gedeeltelijk teniet en omdat het een beschermd monument is, mag SCP de resten niet zonder vergunning slopen. Niettemin sloopt SCP in strijd met de Monumenteneilandsverordening het pand. In de onderhavige civiele procedure vordert de Stichting Monumentenzorg Curacao dat SCP tot de bouw van een replica van het oorspronkelijke gebouw wordt veroordeeld. Het gerecht van eerste aanleg wijst de vordering toe, maar het Gemeenschappelijk Hof wijst de vordering af, omdat kort gezegd door de sloop onherstelbare schade is ontstaan zodat herbouw tegenover de Stichting zou neerkomen op vergoeding van immaterie¨ le schade. De Hoge Raad laat in het midden of deze redenering van het Hof juist is, maar hij oordeelt dat de Stichting zich heeft gebaseerd op de onrechtmatige sloop van de restanten, zodat de vordering niet verder kan strekken dan tot herstel van de restanten. Ook de eilandsverordening biedt geen grondslag voor een vordering door de Stichting tot de bouw van een replica. De vordering van de Stichting gaat kortom verder dan door de grondslag daarvan wordt gerechtvaardigd en dus moet zij niet-ontvankelijk worden verklaard.

, ,
hdl.handle.net/1765/10702
Jurisprudentie Aansprakelijkheid
Private Law

van Boom, W. (2007). Collectieve actie. Jurisprudentie Aansprakelijkheid. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10702