De afgelopen jaren is de aandacht voor de rol en de positie van de raad van commissarissen (RvC) van een doelvennootschap bij een overname toegenomen. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de RvC (mede) uit zijn midden een speciale overnamecommissie of stuurgroep vormt die specifiek belast is met een juiste afwikkeling van het overnameproces. In dit artikel gaan de auteurs in op de rol en vormgeving van deze speciale overnamecommissie.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/107024
Journal Maandblad voor ondernemingsrecht
Citation
Koster, H. (2017). De speciale overnamecommissie in nationaal en rechtsvergelijkend perspectief (met C. Groen). Maandblad voor ondernemingsrecht, 2017(12). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107024