Het hebben van juiste, volledige en relevante informatie wordt algemeen gezien als een belangrijke factor bij het nemen van beslissingen. Zo ook waar het betreft beslissingen van consumenten. Overheidsbeleid is wat consumentenbeslissingen aangaat sterk beïnvloed door het economische mensbeeld van de consument: de rationele actor die in theorie door autonome beslissingen met behulp van volledige informatie en in afwezigheid van transactiekosten de nutsmaximaliserende beslissing neemt. Natuurlijk wordt erkend dat de praktijk minder perfect is dan de theorie, maar het streven naar perfectie staat toch wel centraal in het economische consumentenbeleid. Dat verklaart waarom ook in het consumentenbeleid verbetering van kennis en informatievoorziening een centrale plaats inneemt.1 De aanname is kennelijk dat als men de consument voorziet van informatie, hij deze zal gebruiken om afgewogen beslissingen te nemen die zo veel als mogelijk aansluiten bij zijn preferenties.2 In die visie dient informatie ertoe om de rationele, autonome keuze van de consument te ondersteunen en te vervolmaken.

,
hdl.handle.net/1765/10703
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken
Private Law

van Boom, W., van Doorn, C., Pape, S., Sujecki, B., & Tuil, M. (2007). Informatie en financiele dienstverlening aan consumenten. Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken, 3, 75–82. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10703