Boekbespreking Mr. B.Kemp, Dit boek is de handelsuitgave van het proefschrift waarop Bastiaan Kemp op 30 september 2015 aan de Universiteit Maastricht is gepromoveerd. Promotor was professor mr. C.A. Schwarz en copromotor was prof. mr. M. Olaerts.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/107038
Journal Ondernemingsrecht
Citation
Koster, H. (2017). Aandeelhoudersverantwoordelijkheid: De positie en rol van de aandeelhouder en aandeelhoudersvergadering. Ondernemingsrecht, 2017. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107038