In de zaak spelen 3 onderdelen een rol: 1. de tenaamstelling van de aanslag; 2. de vraag of een privaatrechtelijke overeenkomst de heffing in de weg staat; en 3. de tariefstelling in verordening. In de annotatie wordt ingegaan op het oordeel van de rechtbank, dat een vaststellingsovereenkomst uit het verleden ook hier toegepast moet worden in het voordeel van belastingplichtige en dat het in de verordening opgenomen tariefstelling in strijd met het gelijkheidsbeginsel komt. Dit laatste wordt gerelateerd aan de uitspraak van de Hoge Raad inzake het zaagtandtarief in de bouwleges van de gemeente Rotterdam (30 juni 2017, 16/05127, ECLI:NL:HR:2017:1174)

hdl.handle.net/1765/107039
Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Tax Law

Monsma, A. (2017). 2017, 308, Precariobelasting gasbuizen: vermindering op grond van vaststellingsovereenkomst en tarief deels onverbindend wegens schending gelijkheidsbeginsel (nrs. ROT 16/828, ROT 16/830 en ROT 16/832). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 16. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107039