Inleiding: In 1970 stelde Milton Friedman dat “the social responsibility of business is to increase its profits”. [2] Bescherming van mens- en maatschappelijke belangen zou een taak zijn voor de overheid. Die gedachte is anno 2017 achterhaald. Voor Nederlandse ondernemingen wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen (hierna: MVO) een steeds belangrijker aandachtsgebied. MVO gaat erover dat ondernemingen bij hun streven naar winst rekening dienen te houden met mens- en maatschappelijke belangen. Bij het nastreven van Profit moet rekening worden gehouden met People en Planet en dit betekent dat ondernemingen deze mens- en maatschappelijke belangen soms voorrang moeten geven. Ondernemingen hebben aldus bepaalde verantwoordelijkheden op het terrein van MVO. MVO is ook in internationaal perspectief van groot belang, mede omdat ondernemingen in andere landen tegen andere regels, normen, gebruiken en culturen kunnen aanlopen. Dit roept de vraag op wat verwacht mag worden van ondernemingen die over de grens opereren. Er bestaan inmiddels de nodige regelingen op dit terrein. Een belangrijke en waardevolle regeling is de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, die internationaal geaccepteerde richtlijnen bevat over hoe bedrijven met mensenrechten dienen om te gaan.

hdl.handle.net/1765/107045
Bedrijfsjuridische Berichten
Corporate and Financial Law

Koster, H. (2017). Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Bedrijfsjuridische Berichten. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107045