Inleiding: In de praktijk wordt regelmatig tot ontbinding van rechtspersonen besloten. Ontbinding gaat over het beƫindigen van het bestaan van een rechtsentiteit. Heeft een rechtsentiteit op het moment van ontbinding nog baten, dan moet er vereffend worden. Zijn er geen baten meer op het moment van ontbinding, dan houdt de rechtsentiteit direct op te bestaan. Vanuit het perspectief van het ondernemingsrecht is onder meer relevant wanneer ontbinding is toegestaan en hoe dit bewerkstelligd kan worden. Ook de vereffening, heropening van de vereffening en de herroeping van het ontbindingsbesluit roepen vanuit het perspectief van het ondernemingsrecht allerlei vragen op. In deze bijdrage wordt de ontbinding in het Nederlandse ondernemingsrecht nader bekeken. Ik sluit af met een voorstel tot herziening van de huidige regeling.