In deze procedure is een naheffingsaanslag parkeerbelasting in geschil, die voor het parkeren op 21 februari 2015 om 20.03 uur in de gemeente Leiden is opgelegd. Op dat moment was een reorganisatie gaande bij de gemeente. Rechtbank Den Haag heeft de naheffingsaanslag in stand gelaten. X stelt bij Hof Den Haag dat hij via Yellowbrick (genoeg) parkeerbelasting betaald heeft en dat hij de juiste code daarvoor heeft gebruikt. Het Hof oordeelt ambtshalve dat de naheffingsaanslag moet worden vernietigd omdat deze niet is opgelegd door of namens een gemeentelijke functionaris of ambtenaar, die door het college is belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, zoals bedoeld in artikel 231, lid 2, aanhef en onderdeel b, Gemw. Ten overvloede oordeelt het Hof dat het voor X niet zonder meer duidelijk moest zijn dat hij zijn auto had geparkeerd op een parkeerplaats voor vergunninghouders en dat ter zake daarvan een bedrag van € 12,80 per dag of een gedeelte hiervan aan parkeerbelasting verschuldigd was, althans dat hij voor Yellowbrick gebruik had moeten maken van aanmeldcode 7000 in plaats van 7021. Ook om deze reden kan de naheffingsaanslag niet in stand blijven.

hdl.handle.net/1765/107068
NLFiscaal
Tax Law

Monsma, A. (2017). NLF 2017, Naheffingsaanslag parkeerbelasting onbevoegd opgelegd; onjuiste code Yellowbrick (nr. 16/00114). Naheffingsaanslag parkeerbelasting onbevoegd opgelegd; onjuiste code Yellowbrick (nr. 16/00114), 1980. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107068