Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam heeft in de geannoteerde uitspraken geoordeeld dat de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de zorgverlener zich ook uitstrekt tot de wijze waarop zijn aansprakelijkheidsverzekeraar in een medische aansprakelijkheidskwestie de schadeafwikkeling met een patient ter hand neemt. De annotatie beziet deze tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid door de bril van het civiele recht.

doi.org/10.5553/TvGR/016508742017041008007, hdl.handle.net/1765/107103
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Civil Law - Sectie Burgerlijk Recht

Ruitenbeek-Bart, F. (2017). Uitspraken over tuchtrechtelijke aansprakelijkheid voor schadeafwikkeling door aansprakelijkheidsverzekeraars. Uitspraken over tuchtrechtelijke aansprakelijkheid voor schadeafwikkeling door aansprakelijkheidsverzekeraars, 8, 668–687. doi:10.5553/TvGR/016508742017041008007