Annotatie bij HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:694, waarin de Hoge Raad oordeelt over de rechtspositie van een WAM-verzekeraar die zich, na uitkering te hebben gedaan aan het verkeersslachtoffer, wenst te verhalen op een mede-aansprakelijke partij. In die verhaalsverhouding moet de WAM-verzekeraar verweren die de mede-aansprakelijke partij kon inroepen tegen de aangesproken (WAM-)verzekerde óók kan inroepen tegen de WAM-verzekeraar. De WAM-verzekeraar moest daarom een tussen de hoofdelijk aansprakelijke partijen geldende forumkeuze respecteren.

doi.org/10.5553/TVP/138820662017020003004, hdl.handle.net/1765/107130
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Civil Law - Sectie Burgerlijk Recht

Ruitenbeek-Bart, F. (2017). De verhaalspositie van de WAM-verzekeraar bij hoofdelijke medeaansprakelijkheid van zijn verzekerde; zelfstandig of afhankelijk?. De verhaalspositie van de WAM-verzekeraar bij hoofdelijke medeaansprakelijkheid van zijn verzekerde; zelfstandig of afhankelijk?, 3, 88–92. doi:10.5553/TVP/138820662017020003004