Voor de ultieme doelstelling van het Nederlandse stelsel - effectieve zorg die toegankelijk en betaalbaar is en blijft - is de afgelopen jaren breed draagvlak ontstaan. Het is ook duidelijk dat zorgorganisaties daaraan bijdragen. Echter, bij de invulling van deze doelstelling zijn er nog veel variaties mogelijk, zeker in een context die vraagt om onderscheidend te zijn en in zekere zin competitief ten opzichte van collega-organisaties. Daar komt bij dat de effecten van keuzes in de inrichting van zorg(organisaties) allerminst voorspelbaar zijn. Ook op dit vlak is onzekerheid troef. Zo is de institutionele zekerheid die de zorg ooit kenmerkte, langzaam vervangen door een dynamiek met vele beïnvloedende factoren.
In deze oratie maak ik met u een toer door en langs het regulerend kader. Daarbij schets ik tevens hoe deze kan interfereren met marktdynamiek. De ontwikkelingen in de GGZ gebruik ik daarvoor als casus. Ik laat zien dat de marktdynamiek niet alleen invloed heeft op de regulering van de financiële markten, maar indirect ook de context van Nederlandse zorginstellingen beïnvloedt. Via de veranderende rol van zorgverzekeraars en banken.

hdl.handle.net/1765/107167

Rede, In verkorte vorm uitgesproken op 24 november 2017 ter gelegenheid van de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de NVZD - Vereniging van bestuurders in de zorg - met als leeropdracht Bestuur en management van Instellingen in de Gezondheidszorg aan Erasmus School of Health Policy Management (ESHPM) van Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Janssen, R. (2017, November 24). Het onzekere voor het zekere: Tweebenig sturen in de zorg. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107167