Bij ruimtelijke en mobiliteitsontwikkelingen in en rondom steden zijn veel belangen aan de orde. Denk hierbij aan economische belangen, leefbaarheid van de stad, maar ook aantrekkelijkheid, bereikbaarheid, gezondheid, milieu, duurzaamheid, enzovoorts. Er is ook een groot aantal verschillende actoren en groepen bij betrokken, vaak in verschillende rollen, zoals initiator, uitvoerder, financier, gebruiker, bezoeker, belanghebbende, of controleur. Dat maakt het nemen van evenwichtige en uitvoerbare besluiten ingewikkeld. Bij het maken van plannen wordt in toenemende mate gepoogd op deze complexiteit en meervoudigheid in te spelen. Na een algemeen beeld van de wijze waarop dit streven geleidelijk gestalte heeft gekregen, gaan we in deze bijdrage nader in op twee case studies. Daarbij kijken we niet alleen naar de wijze waarop in de plan- en besluitvorming verschillende aspecten worden meegenomen, maar vooral ook naar de doorwerking daarvan in de feitelijke realisatie. We sluiten af met een aantal conclusies die kunnen bijdragen aan het effectiever maken van beleidsprocessen rondom stedelijke ontwikkeling

hdl.handle.net/1765/107429
Tijdschrift Lucht

van der Meer, F.-B., & Geerlings, H. (2018). Integraliteit of Verkruimeling. Tijdschrift Lucht, (2), 27–29. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107429