De auteur schetst in dit jubileumnummer van JAR het belang van het arrest Davelaar/Allspann. In de noot gaat de auteur niet alleen in op de onderhavige zaak, maar schetst hij contouren waarlangs de toekomst van het arbeidsrecht kan worden vormgegeven.

hdl.handle.net/1765/107499
Labour Law

Houweling, R. (2016). Annotatie (Davelaar, Allspan, Hoge Raad 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:0616). In 25 jaar een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107499