Op 24 november 2016 heeft de OESO de tekst gepubliceerd van de ‘Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting’. Ook is een toelichtend document verschenen, de ‘Explanatory Statement’. Deze documenten vormen de resultaten van de werkzaamheden die afgelopen periode binnen de Ad Hoc Group, een groep van meer dan honderd jurisdicties, zijn verricht met het oog op de ontwikkeling van een multilateraal instrument (‘MLI’) in het kader van de uitkomsten inzake Actiepunt 15 van het G20/OESO BEPS-project. Met het MLI wordt beoogd de verdragsgerelateerde aspecten van het BEPS-project op efficiënte en flexibele wijze in zo veel mogelijk belastingverdragen ineens te implementeren. Het gaat hier om implementatie van verdragsmaatregelen tegen hybride mismatches (Actiepunt 2), verdragsmisbruik (Actiepunt 6), kunstmatige ontwijking van de aanwezigheid van een vaste inrichting (Actiepunt 7) en maatregelen ter verbetering van geschilbeslechtingprocedures (Actiepunt 14). Het MLI laat landen veel bewegingsruimte bij het vormen van hun fiscaal verdragsbeleid. Het MLI wordt per 31 december 2016 opengesteld voor ondertekening. Voor inwerkingtreding is ratificatie van minstens vijf landen nodig.

hdl.handle.net/1765/107505
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2016). 2016, MLI-24112016, OESO publiceert tekst multilateraal instrument inzake BEPS Actiepunt 15. OESO publiceert tekst multilateraal instrument inzake BEPS Actiepunt 15, 1084. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107505