Op 20 en 21 november 2015 vond in Nijmegen het tweejaarlijkse congres van het Van der Heijden Instituut plaats. Het thema dat tijdens deze editie centraal stond, is: ‘Nederland, het Delaware van Europa?’, met als ondertitel: ‘Is Nederland aantrekkelijk genoeg als vestigingsland?’. Hoewel al lang over deze vragen gediscussieerd wordt, had de organisatie tegen de achtergrond van een aantal grote beursvennootschappen dat recentelijk de statutaire zetel naar Nederland heeft verplaatst, geen beter moment kunnen kiezen om dit thema aan de orde te stellen. Gedurende twee congresdagen lieten sprekers met verschillende achtergronden hun licht schijnen over de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland. Na een inleiding op het thema door de voorzitter (Van Solinge), volgde een voordracht over de vraag waarom een buitenlandse onderneming voor Nederland kiest (Smit). Vervolgens werden fiscaalrechtelijke (Brandsma), corporate governance (Van Manen), beloningsrechtelijke (Van Slooten), insolventierechtelijke (Veder) en financieelrechtelijke (Lieverse) perspectieven afgewisseld met een aantal specifieke vennootschapsrechtelijke invalshoeken op Nederland als het Delaware van Europa. Daarbij kwam aan orde de Nederlandse NV met uitsluitend een notering buiten Nederland (De Brauw), de executive committee (Honée), het enquêterecht als exportproduct (De Kluiver), kapitaalverschaffers en de Richtlijn aandeelhoudersrechten (Van Olffen) en beschermingsmaatregelen en de Dutch discount (Wakkie). Bootsma doet verslag van de voordrachten en de levendige discussie.

hdl.handle.net/1765/107586
Ondernemingsrecht
Corporate and Financial Law

Bootsma, B. (2016). Nederland, het Delaware van Europa? Verslag van het Van der Heijden Congres 2015. Ondernemingsrecht, 2016(12), 419–429. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107586