hdl.handle.net/1765/107598
BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak
Tax Law

Monsma, J. (2016). 2016, 14/06530, WOZ. Gecorrigeerde vervangingswaarde opslaglocatie verontreinigde baggerspecie. Vervangingswaarde ondergrond moet worden bepaald exclusief aanlegkoste. WOZ. Gecorrigeerde vervangingswaarde opslaglocatie verontreinigde baggerspecie. Vervangingswaarde ondergrond moet worden bepaald exclusief aanlegkosten infrastructuur. Motiveringsgebrek oordeel Hof inzake omvang excessieve gebruikskosten, 73. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107598