De auteur heeft in 2015 veldonderzoek gedaan naar de motieven van en gevolgen voor ZZP'ers in het arbeidsproces. Deze bijdrage laat de eerste analyses van het empirische onderzoek gesteund door statistisch materiaal zien. Daarna volgt een arbeidsrechtelijke reflectie op de onderzoeksresultaten en worden voorstellen tot (beleids)verandering gedaan.

hdl.handle.net/1765/107614
Labour Law

Houweling, R. (2016). Dé ZZP'er bestaat niet. Empirische, statistische en arbeidsrechtelijke beschouwing over de zelfstandige zonder personeel. In De flexibele arbeidsmarkt in beweging. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107614