Inleiding: Op dit moment zijn er in Duitsland weinig structurele fiscale ontwikkelingen te melden: de laatste grote belastinghervorming dateert alweer van 2008 (Unternehmensteuerreform 2008). In 2013 was een zogenoemde kleine Steuerreform, waarin onder andere het plan was opgenomen om de tarieven in de Duitse inkomstenbelasting drastisch te verlagen, aangekondigd, maar deze is vooralsnog niet doorgezet. Voor het jaar 2016 zijn enige wijzigingen doorgevoerd via het Steueränderungsgesetz 2015. Inzake de Duitse erfbelasting (Erbschaftsteuer), de belastingheffing van beleggingsfondsen (Investmentsteuergesetz) en het aangifteproces zijn wel belangrijke veranderingen gepland. Hierna gaan wij nader in op deze veranderingen, waarbij wij die proberen te plaatsen in de voorgegeven structurele fiscale thema’s.