Daar waar de aio’s en oio’s steeds meer worden ingebed in de strikte arrangementen van onderzoekscholen en onderzoektechnieken, lijken die voor de buitenpromovendi niet eenduidig. In het ene geval meent men de strikte aio/oio-arrangementen ook op de buitenpromovendus te moeten projecteren, in het andere geval gunt men de buitenpromovendus een redelijke vrije ruimte. Kortom, voor de buitenpromovendus – veelal na vele jaren wat vervreemd van de universiteit – zijn de arrangementen niet altijd even duidelijk en eenduidig.

Additional Metadata
Keywords dissertation, senior PhD-students
Persistent URL hdl.handle.net/1765/10764
Journal Erasmus alumnieuws : mededelingenblad van de Erasmus Alumni Vereniging
Citation
Schreiner, N.A.F.M. (2007). Veldtocht of ontdekkingsreis?. Erasmus alumnieuws : mededelingenblad van de Erasmus Alumni Vereniging. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10764