hdl.handle.net/1765/107642
Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen
Erasmus School of Law

Mevis, P. (2016). Noot onder HR 22 december 2015: Toepassing art. 80a RO ogv hoogte straffen, ontbreken klacht over niet-toepassen lex mitiorbeginsel bij overgang van strafrecht naar bestuursrecht (ECLI:NL:HR:2015:3685). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017(136). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107642