hdl.handle.net/1765/107652
Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Tax Law

Monsma, J. (2016). 2016, BRE 15/822, (WOZ. Verhoging bij rechterlijke uitspraak van een vóór 1 oktober 2015 vastgestelde WOZ-waarde is mogelijk, ook indien de uitspraak op bezwaar eveneens). WOZ. Verhoging bij rechterlijke uitspraak van een vóór 1 oktober 2015 vastgestelde WOZ-waarde is mogelijk, ook indien de uitspraak op bezwaar eveneens vóór die datum is gedaan. Een eigenaar die een reguliere beschikking heeft ontvangen hoeft gaan bijzonder belang bij verhoging van de vastgestelde waarde te hebben, te stellen of aannemelijk te maken. Bij verhoging waarde geen verhoging OZB-aanslag, 358. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107652