In het eerste kwartaal van 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën twee beleidsbesluiten gepubliceerd op het terrein van de overdrachtsbelasting en btw. Het besluit van 16 maart 2017 bevat zowel nieuw als geactualiseerd beleid over de samenloop van de heffing van overdrachtsbelasting en voldoening van omzetbelasting. Meest in het oog springende onderdelen zijn die over toetreding tot en uittreding uit beleggingsfondsen en samenwerkingsverbanden en de lezing van de staatssecretaris over de uitwerking van de doorkijkarresten op de samenloopvrijstelling.

hdl.handle.net/1765/107672
Maandblad Belastingbeschouwingen
Tax Law

Idrissi, N., & Tanouti, A. (2016). Het nieuwe besluit btw en ontwikkelingswerk beperkter dan het Unierecht?. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2016(3), 109–112. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107672