Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/107729
Journal Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
Citation
Verheyen, W. (2016). Afbakening van het toepassingsgebied van vervoerverdragen door de nationale wetgever: aanleiding tot parallelle procedures onder Brussel I(bis)?. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2016(2), 49–57. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107729