Op 8 maart 2016 hebben de ministers van Economische Zaken en de ministers van Financiën van de lidstaten van de EU politieke overeenstemming bereikt tijdens een vergadering van de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) over het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie (EC) inzake Country-by-Country-reporting (CbCr) en daarmee samenhangende automatische informatie-uitwisseling. Het richtlijnvoorstel maakt deel uit van het pakket met maatregelen tegen belastingontwijking dat de EC presenteerde op 28 januari 2016. De EC beoogt met het voorstel de CbCr-standaard die is ontwikkeld binnen het kader van het Base Erosion and Profit Shifting (‘BEPS’) project van de OESO/G20 (actiepunt 13) EU-breed te implementeren. Multinationals met een wereldwijde jaaromzet van minimaal €750 miljoen worden verplicht om jaarlijkse een rapportage op te stellen over de belasting die zij in diverse landen betalen. Deze moet worden overlegd aan de belastingdienst van de lidstaat waar de rapporterende entiteit, veelal de uiteindelijke moederentiteit, fiscaal gevestigd is. Betrokken belastingdiensten wisselen deze rapportage vervolgens onderling automatisch uit. Rapportageverplichtingen voor multinationals gaan gelden voor belastingjaren vanaf 2016. De CbCr-standaard wordt opgenomen in de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn (Richtlijn 2011/16/EU) die voor dat doeleinde zal worden aangepast. De Raad zal het voorstel voor de aanpassingsrichtlijn naar verwachting in mei dit jaar aannemen. Nederland heeft reeds CbCr-wetgeving ingevoerd met ingang van 1 januari 2016.

hdl.handle.net/1765/107756
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2016). 2016, IP/16/663, Politieke overeenstemming ECOFIN over country-by-country reporting en automatische informatie-uitwisseling. Politieke overeenstemming ECOFIN over country-by-country reporting en automatische informatie-uitwisseling, 936. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107756