Mei 2016 stemmen de leden van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over de beroepseed voor accountants. De invoering van een beroepseed voor accountants is nieuw voor het beroep en levert discussies op over de wenselijkheid en inhoud van de beroepseed. Tot op heden is in deze discussies onderbelicht gebleven dat er ongeveer een eeuw geleden al is gesproken over de beroepseed door de leden van de voorloper van de NBA, het Nederlandsch Instituut voor Accountants. In dit artikel wordt het accountantsverleden rondom de beroepseed nader belicht. Ook worden naar voren gebrachte argumenten uit de huidige discussie nader onderbouwd met juridische literatuur. Betoogd wordt dat de beroepseed voor accountants in theorie meerwaarde kan bieden, maar in de praktijk zijn waarde zal moeten bewijzen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/107759
Journal Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Citation
Eijkelenboom, E.V.A. (2016). De beroepseed voor accountants nader bezien. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 90(5), 203–209. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107759