Met dit persbericht rapporteert de EC over de voortgang van haar werkzaamheden inzake de aanpak van belastingontduiking, agressieve fiscale planning en oneerlijke belastingconcurrentie in relatie tot derde landen. De ontwikkeling in dit verband van een lijst van niet-coöperatieve belastingjurisdicties maakt deel uit van het voornemen tot beleidsintegratie binnen de EU op dit terrein. Al in december 2012 kwam de Commissie met mededelingen voor de totstandkoming van EU-breed fiscaal beleid voor zogenoemde minimumnormen voor goed bestuur in belastingzaken (transparantie, informatie-uitwisseling, eerlijke belastingconcurrentie; C(2012) 8805). Dezelfde thema’s adresseerde de Commissie ook in haar actieplan van 17 juni 2015 (COM(2015) 302). In dat verband publiceerde de EC een lijst met niet-coöperatieve jurisdicties, samengesteld uit bestaande zwarte lijsten van diverse lidstaten – een tussenoplossing. Het voornemen om tot een EU-brede lijst te komen op basis van EU-gecoördineerde beleidsstandaarden bracht de EC tot uitdrukking in de Mededeling met bijlage over een externe strategie voor effectieve belastingheffing, een van de onderdelen van het anti-ontgaanspakket van 28 januari 2016 (COM(2016) 24). Deze publicatie van de EC zet, zoals ook in de samenvatting hierboven te lezen is, een driestappenplan uiteen op basis waarvan de lijst uiteindelijk werkelijkheid zal worden (1. ‘Scoreboard’, 2. ‘Screening’, 3. ‘Listing’). Het Europees Parlement ondersteunt de voornemens van de EC op dit vlak. De Raad omarmde het stappenplan op 25 mei 2016 (Council conclusions, 9452/16) en gaf daarbij aan een eerste lijst in 2017 te willen fiatteren.

hdl.handle.net/1765/107760
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2016). 2016, IP/16/2996, EC start werkzaamheden voor een eerste gemeenschappelijke EU-lijst van niet-coöperatieve fiscale jurisdicties. EC start werkzaamheden voor een eerste gemeenschappelijke EU-lijst van niet-coöperatieve fiscale jurisdicties, 2388. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107760