De Europese Commissie heeft Polen verzocht om Richtlijn 2014/107/EU betreffende de wederzijdse bijstand op het gebied van belastingen op inkomen en vermogen volledig om te zetten in nationaal recht. Deze richtlijn, die Richtlijn 2011/16/EU met betrekking tot de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tussen nationale belastingdiensten wijzigt, beoogt een versterking van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten teneinde belastingontduiking en belastingfraude beter te bestrijden. De lidstaten moesten deze richtlijn uiterlijk op 1 januari 2016 hebben omgezet. Polen heeft de Commissie nog niet in kennis gesteld van alle maatregelen die nodig zijn om de richtlijn volledig om te zetten in nationaal recht. Als er binnen twee maanden geen bevredigend antwoord komt, kan de Commissie Polen voor het HvJ dagen.

hdl.handle.net/1765/107770
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2016). 2016, MEMO16-3125, EC verzoekt Polen regels voor versterkte wederzijdse bijstand en uitwisseling van informatie om te zetten. EC verzoekt Polen regels voor versterkte wederzijdse bijstand en uitwisseling van informatie om te zetten, 2517. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107770