Op 8 maart 2016 hebben VNO-NCW en MKB-Nederland hun opmerkingen gestuurd naar de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer bij het BNC-fiche van 4 maart 2016 inzake het pakket anti-belastingontwijkingvoorstellen van de Europese Commissie (‘EC’) van 28 januari 2016. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben deze opmerkingen geplaatst ten behoeve van het Algemeen Overleg van 10 maart 2016. De brief vangt aan met een algemene beoordeling van de voorstellen van de EC, vervolgt met opmerkingen over de Nederlandse positie met betrekking daartoe en plaatst daarna kanttekeningen bij de subsidiariteit en proportionaliteit van de ECvoorstellen.De brief sluit af met opmerkingen over de mogelijke gevolgen voor het investeringsklimaat in de EU. De bijlage bij de brief geeft een technisch commentaar op de EC-voorstellen.

hdl.handle.net/1765/107777
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2016). 2016, 16/10.310/Jla/JVE, VNO-NCW en MKB-Nederland over BNC-fiche inzake Pakket anti-belastingontwijking EC. VNO-NCW en MKB-Nederland over BNC-fiche inzake Pakket anti-belastingontwijking EC, 864. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107777