Op 12 juli 2016 hebben de EU en Monaco een fiscaletransparantieovereenkomst ondertekend. Op grond van deze overeenkomst zullen de EU en Monaco met ingang van 1 januari 2018 onderling automatisch informatie uitwisselen van financiële en bancaire gegevens van elkaars inwoners. Dit zal ervoor zorgen dat beide partijen beter zijn toegerust voor het opsporen en vervolgen van belastingontduikers, die dan niet langer in staat zijn om inkomen en vermogen in financiële instellingen in het buitenland te verbergen. Onder de nieuwe overeenkomst zullen de lidstaten de namen, adressen, fiscaal identificatienummers en geboortedata van hun inwoners ontvangen met rekeningen in het Prinsdom, evenals andere gegevens van financiële en bancaire rekeningen. Dit is volledig in lijn met de nieuwe OESO/G20-wereldwijde standaard voor de automatische uitwisseling van informatie.

hdl.handle.net/1765/107781
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2016). 2016, IP/16/2456, Strijd tegen belastingontduiking : EU en Monaco ondertekenen nieuwe fiscale transparantie overeenkomst. Strijd tegen belastingontduiking : EU en Monaco ondertekenen nieuwe fiscale transparantie overeenkomst, 2224. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107781