De Europese Commissie (‘EC’) is onlangs een openbare consultatie gestart, gericht op de verbetering van geschilbeslechtingprocedures in de belastingverdragen van de lidstaten. De consultatie dient om inzicht te verkrijgen in de relevantie voor het internationale bedrijfsleven van de vermijding van dubbele belastingheffing, de impact en effectiviteit van geschilbeslechtingprocedures voor het Europese bedrijfsleven en mogelijke verbeterpunten en oplossingsrichtingen in dit verband. De algemene doelstelling van de consultatie is om het internationale investerings- en ondernemingsklimaat binnen de EU te verbeteren en de rechtszekerheid over de gevolgen voor de belastingheffing over internationale investeringsrendementen en ondernemingswinsten te bevorderen. De EC geeft aan dat de internationale ontwikkelingen op het gebied van transparantie en de bestrijding van belastingontwijking en –ontduiking kunnen bijdragen aan een toename van internationale geschillen tussen belastingplichtigen en -diensten over de belastingheffing. De consultatie loopt van 16 februari 2016 tot en met 10 mei 2016.

hdl.handle.net/1765/107817
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2016). 2016, EC 16/02 /10-05, Openbare consultatie over het verbeteren van oplossingsmechanismen bij geschillen over dubbele belasting. Openbare consultatie over het verbeteren van oplossingsmechanismen bij geschillen over dubbele belasting, 937. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107817