In zijn brief van 24 maart 2016 aan de voorzitter van de Tweede Kamer reageert de Staatssecretaris van Financiën op een motie van Kamerleden Neppérus, Omtzigt en Dijkgraaf. In deze motie wordt de regering verzocht de Europese Commissie te vragen om een impact assessment van de onderdelen in het Commissievoorstel van 28 januari 2016 voor een Anti-ontgaansrichtlijn die verder gaan dan de internationale afspraken die zijn gemaakt binnen OESO/G20-verband over de aanpak van grondslaguitholling en winstverschuiving door multinationals (Base Erosion and Profit Shifting – ‘BEPS’). De motie richt zich met name tot de onderdelen in het richtlijnvoorstel die de Nederlandse deelnemingsvrijstelling inperken, meer specifiek de switch-overbepaling. De staatssecretaris benadrukt dat het de ambitie van Nederland is om te komen tot een zo breed mogelijk akkoord op het door de Commissie voorgestelde pakket met maatregelen tegen belastingontwijking. Het Nederlandse raadsvoorzitterschap bespreekt het richtlijnvoorstel binnen Raadsverband daarom in zijn geheel. AIs de motie wordt aangenomen en als een finaal richtlijnvoorstel een ongewijzigde switch-overbepaling bevat die de deelnemingsvrijstelling raakt, dan zal Nederland aandringen op een impact assessment als voorwaarde voor een akkoord. De staatssecretaris schrijft verder dat het kabinet eraan hecht een finale Nederlandse inzet over het richtlijnvoorstel eerst met de Tweede Kamer te bespreken voordat besluitvorming plaatsvindt binnen de Ecofinraad.

hdl.handle.net/1765/107821
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2016). 2016, AFP/2016/311 U, (Nederland zal aandringen op impact assessment als voorwaarde voor akkoord antiontgaansrichtlijn indien fiscaal voorstel ongewijzigde switchoverbepaling). Nederland zal aandringen op impact assessment als voorwaarde voor akkoord antiontgaansrichtlijn indien fiscaal voorstel ongewijzigde switchoverbepaling bevat, 1084. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107821