Op 25 oktober 2016 presenteerde de Europese Commissie haar ‘Corporate Tax Reform Package’. Met dit pakket komt de Commissie met een set richtlijnvoorstellen op het gebied van de winstbelastingheffing van het Europese bedrijfsleven. Het pakket bestaat uit een overkoepelende mededeling (‘Chapeau Communication’), een richtlijnvoorstel met bijlagen ter verbetering van bestaande geschilbeslechtingsprocedures binnen de EU (‘Geschilbeslechtingsrichtlijn’), een richtlijnvoorstel tot wijziging van de Antiontgaansrichtlijn van 12 juli 2016 op het terrein van de aanpak van ‘mismatches’ in onder andere derdelandsituaties (‘Wijzigingsrichtlijn Anti-ontgaansrichtlijn’) met een flankerend werkdocument van de diensten van de Commissie, alsmede een tweetal richtlijnvoorstellen tot gefaseerde introductie van een ‘Common (Consolidated) Corporate Tax Base’ (‘CCCTB’) (‘CCTB-richtlijn’ en ‘CCCTB-richtlijn’). De Commissie beoogt met deze voorstellen een effectieve en enkelvoudige winstbelastingheffing binnen de EU te garanderen, transparantie binnen de EU verder te versterken en een gelijk speelveld voor ondernemingen binnen de interne markt te bevorderen. Indien aangenomen zoals voorgesteld, zouden de richtlijnen uiterlijk per 31 december 2017 (Geschilbeslechtingsrichtlijn), 31 december 2018 (Wijzigingsrichtlijn Anti-ontgaansrichtlijn, CCTB-richtlijn) en 31 december 2020 (CCCTB-richtlijn) in nationale wetgeving moeten zijn omgezet.

hdl.handle.net/1765/107824
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2016). 2016, IP/16/3471, 'Corporate Reform Package' EC met voorstellen voor verbetering geschilbeslechting, aanpak mismatches in derdelandsituaties en EU-vennootschapsbelastin. 'Corporate Reform Package' EC met voorstellen voor verbetering geschilbeslechting, aanpak mismatches in derdelandsituaties en EU-vennootschapsbelasting (CC(C)TB), 2748. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107824