In deze beschouwende bijdrage met het oog op een komend voorjaar te verschijnen themanummer zet ik het BEPS-project en zijn uitkomsten naar hun huidige stand in vogelvlucht uiteen. Achtereenvolgens bespreek ik de totstandkoming van het BEPS-pakket en schets ik de contouren van het pakket en de gehanteerde aanvliegroutes om de problematiek te adresseren. Daarna bespreek ik de verschillende actiepunten en recente ontwikkelingen. Na het plaatsen van wat kanttekeningen rond ik deze bijdrage af met enige afsluitende opmerkingen. Waar aan de orde of opportuun stip ik de doorwerking van het BEPS-pakket binnen de EU en Nederland aan.

, ,
hdl.handle.net/1765/107836
Maandblad Belastingbeschouwingen
Tax Law

de Wilde, M. (2016). Het OESO BEPS-project in vogelvlucht. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2016(11), 409–423. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107836