Op 28 januari 2016 presenteerde de Europese Commissie haar ‘anti tax avoidance package’. Met dit pakket komt de Commissie met een samenhangend geheel aan Europese coördinatiemaatregelen op het gebied van de winstbelastingheffing van het Europese bedrijfsleven. De Commissie beoogt hiermee een effectieve winstbelastingheffing in de EU te garanderen, transparantie binnen de EU te versterken en een gelijk speelveld binnen de interne markt te bevorderen. Het pakket is een voorlopige synthese van ontwikkelingen binnen de EU en de OESO/G20. Het maakt enerzijds o.a. deel uit van de gefaseerde herlancering van de Common Consolidated Corporate Tax Base die is ingezet met het actieplan van de commissie van 17 juni 2015. Aan de andere kant hangt het pakket in beleidsmatige zin duidelijk samen met de uitkomsten van de op 5 oktober 2015 gepresenteerde maatregelen in het kader van het ‘Base Erosion and Profit Shifting’ Project van de OESO/G20. In de visie van de Commissie vormt het nu voorgestelde pakket maatregelen de opstap naar een nog verdergaande harmonisatie van de winstbelastingen binnen de EU.

hdl.handle.net/1765/107840
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2016). 2016, IP/16/159, EU BEPS; Anti Tax Avoidance Package Europese Commissie. EU BEPS; Anti Tax Avoidance Package Europese Commissie, 574. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107840