hdl.handle.net/1765/107852
BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak
Tax Law

Monsma, J. (2016). 2016, 15/02820, WOZ en OZB. Uitgezonderde objecten Wet WOZ. Werken bestemd voor de zuivering van afvalwater, die worden beheerd door publiekrechtelijke instellingen. WOZ en OZB. Uitgezonderde objecten Wet WOZ. Werken bestemd voor de zuivering van afvalwater, die worden beheerd door publiekrechtelijke instellingen. Begrip werken. Beheer. Overdracht exploitatie aan andere rechtspersoon staat niet aan uitzondering/vrijstelling in de weg. Afbakening onderdelen waarop uitzondering/vrijstelling van toepassing is., 229. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107852