Ten behoeve van een goede evaluatie van de Wet werk en zekerheid hebben Kruit en Houweling alle gepubliceerde rechtspraak en van vier rechtbanken alle niet-gepubliceerde rechtspraak geanalyseerd. In deze bijdrage beschrijven ze de meest opvallende uitkomsten van dit onderzoek. Er blijkt een groot verschil te zitten tussen gepubliceerde en niet gepubliceerde rechtspraak wat het aantal toe- en afwijzingen betreft. De gemiddelde ontslagvergoeding verschilt niet heel veel van de bron die men analyseert. Het aantal billijke vergoedingen wel.

hdl.handle.net/1765/107869
Labour Law

Houweling, R., & Kruit, P. (2016). Rechtspraakonderzoek WWZ. In Vaan - VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107869