De International Organization of Securities Commissions (IOSCO) heeft in mei 2016 een rapport gepubliceerd over een mondiaal onderzoek naar de rol die auditcommissies vervullen ten aanzien van de externe accountant. Het IOSCO-rapport bevat een overzicht van de wet- en regelgeving die op 31 december 2014 van kracht was in verschillende landen. Het IOSCO-onderzoek dat tot het rapport heeft geleid, is een initiatief van de IOSCO Audit Quality Task Force. Deze task force is door de mondiale beurstoezichthouders opgericht om wereldwijd de auditkwaliteit te verbeteren.