In deze bijdrage gaat de auteur in op de uitspraken van de Hoge Raad van 9 december 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3677) en van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 17 december 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:5265) over de < herroeping > van < een > < ontbindingsbesluit > van < een > besloten vennootschap.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/107914
Journal JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat)
Citation
Koster, H. (2016). Over de herroeping van een ontbindingsbesluit van een BV. JBN (Juridische Berichten voor het Notariaat), 2016(juli). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107914