Voor iedere jurist is het beoordelen van argumentatie dagelijkse kost. Toch levert dat soms moeilijkheden op. Dat is bijvoorbeeld het geval bij denkfouten en drogredenen: argumentaties die aanvaardbaar lijken, maar waarmee bij nadere beschouwing iets mis is. De ontmaskering van de drogredenen in juridische argumentatie is interessant en belangrijk. Het kan gaan om logische fouten, maar ook om valkuilen in de taal die juristen voor elkaar creëren. Bij die valkuilen gaat het erom te laten zien hoe we niet-klaarblijkelijke onzin kunnen analyseren als klaarblijkelijke onzin. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van deze drogredenen in juridische argumentatie. publication descriptionArs Aequi publication dateSep 201

hdl.handle.net/1765/107976
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Erasmus School of Law

Kloosterhuis, H. (2016). Maar dat is niet logisch! Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 2016(september), 673–677. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/107976