Gezondheidseffectschatting is teamsport. Spelers met gezondheidskundige en bestuurlijke functies en rollen leveren een gezamenlijke inspanning binnen een kader van spelregels, die door alle spelers worden erkend. De spelregels voor een GES bestaan uit gezondheidskundige regels, zoals validiteit en betrouwbaarheid van de effectschatting; en bestuurlijke regels, zoals haalbaarheid, nut, en aanvaardbaarheid van de beleidsalternatieven die uit de effectschatting worden afgeleid. Omdat de beleidsspelregels afhankelijk zijn van de specifieke context, worden die spelregels tijdens een GES afgesproken met betrokkenen. Daarom is GES een teamsport op ‘projectbasis’.