Overgewicht is in relatief korte tijd veranderd van een individueel gezondheidsprobleem in een volksgezondheidsprobleem. Dit is gepaard gegaan met een groeiende roep om overheidsbemoeienis in de vorm van wet- en regelgeving. Maar wat vermag de overheid? In dit essay onderwerpen we de roep om overheidsingrijpen aan een kritische reflectie. Hoewel de overheid een grondwettelijke verantwoordelijkheid heeft voor de publieke gezondheid, leert de geschiedenis van andere leefstijlgerelateerde problemen ons dat de overheid zich in een paradoxale situatie bevindt. Enerzijds kan ze in instrumentele zin veel doen – ze beschikt immers over een uitgebreide gereedschapskist met juridische en economische beleidsinstrumenten. Anderzijds wordt de overheid vaak in haar handelingsruimte beperkt doordat dat beleidsinstrumentarium maatschappelijk omstreden is.