In deze kroniek worden de ontwikkelingen op wetgevend terrein en in de rechtspraak op het gebied van het Nederlands (en Europees) internationaal vermogensrecht, rechtspersonenrecht, goederenrecht en faillissementsrecht uitgebreid besproken.

Additional Metadata
Keywords internationaal privaatrecht, kroniek
Persistent URL hdl.handle.net/1765/10826
Journal Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Citation
Kramer, X.E, & Koppenol-Laforce, M.E. (2002). Kroniek van het intemationaal privaatrecht 1998-2002. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10826