In deze bijdrage wordt een uitspraak van het Engelse Court of Appeal (Maronier v. Larmer, 29 mei 2002) geanalyseerd waarin de erkenning en tenuitvoerlegging van een Neder-lands vonnis wordt geweigerd op grond van strijd met de procedurele openbare orde in de zin van art. 27 sub 1 EEX-Verdrag (= art. 34 sub 1 EEX-Vo). De Court of Appeal achtte het vonnis in strijd met art. 6 EVRM omdat de zaak 12 jaar aangehouden was, weer was hervat zonder de ver-weerder – die inmiddels naar Engeland was verhuisd – hiervan op de hoogte te stellen, welke pas geinformeerd werd toen er geen beroepsmogelijkheid in Nederland meer open stond. In dit licht wordt in deze bijdrage aandacht besteed aan de rol van art. 6 EVRM bij de openbare orde toets en onder meer de uitspraak van het HvJ inzake Krombach/Bamberski. Abstract: [European Civil Procedure and fundamental procedural requirements: the role of Art. 6 ECRM in filling up the public policy test under the Brussels Convention/Regulation] This contribution analyzes a decision of the Court of Appeal of England and Wales (Maronier v. Larmer, 29 May 2002) in which the court refusal recognition and enforcement of a Dutch judgment because it violates proce-dural public policy within the meaning of Art. 27 sub 1 Brussels Convention (= Art. 34 sub 1 Brussels Regulation). The Court of Appeal rules that the Dutch judgment violates Art. 6 ECHR since the case was stayed for 12 years and then reactivated within notification to the defendant (that meanwhile moved to England); the defendant was only notified when the period for appeal had already expired. In this context attention is paid to the function of Art. 6 ECHR in examin-ing the public policy ground of refusal, as well as the ECJ ruling Krombach v. Bamberski.

, ,
hdl.handle.net/1765/10828
Nederlands Internationaal Privaatrecht
Private Law

Kramer, X. (2004). Europees procesrecht en fundamentele procedurele vereisten: de rol van artikel 6 EVRM ter invulling van de openbare orde toets onder het EEX. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 1, 9–16. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10828