In dit artikel worden de voorstellen van de Commissie Fundamentele Herbezin-ning op het burgerlijk procesrecht met betrekking tot de invoering van een betalingsbevel-procedure bekeken en vergeleken met de eind 2006 vastgestelde verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure. Geconcludeerd wordt dat het wenselijk is een nationale betalingsbevelprocedure in te voeren, waarbij de Europese betalingsbevelprocedu-re met enkele aanpassingen model kan staan

Additional Metadata
Keywords betalingsbevelprocedure, fundamentele herbezinning
Persistent URL hdl.handle.net/1765/10830
Journal Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Citation
Kramer, X.E, & Sujecki, B. (2007). Fundamentele herbezinning op de betalingsbevelprocedure. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10830