Het doel van veel hervormingen in nutssectoren is meer marktwerking te introduceren waardoor deze nutsbedrijven efficiënter zouden worden en een lagere prijs aan de consument kunnen berekenen. Zijn deze hervormingen in de watersector wel zo succesvol geweest als wordt gesteld (Dijkgraaf et al., 2005) en hebben ze wel de juiste doelstelling? Gaat het de burger niet veeleer om de kwaliteit van het water en zekerheid van de levering dan om de prijs? Zijn de efficiëntie verbeteringen wel een gevolg van meer marktwerking of moeten de oorzaken voor toenemende efficiëntie elders worden gezocht? Voldoet de Nederlandse drinkwatersector wel aan de voorwaarden om deze hervormingen daadwerkelijk succesvol in te voeren? UNESCO-IHE (2005) voerde het Euromarket onderzoek uit voor de Europese Unie (EU) om toekomstige ontwikkelingen in de Europese watermarkt in beeld te brengen. Deze scenario’s zullen hieronder kort worden samengevat om enkele conclusies voor de economische agenda van het volgende kabinet te kunnen trekken. Het betoog wordt geïllustreerd door een bespreking van de prijs die Nederlandse waterbedrijven berekenen.