Ondanks ontwikkelingen in de neurochirurgie, radiotherapie en chemotherapie is het niet mogelijk om patiënten met maligne gliomen (o.a. glioblastomen) te genezen. Ieder jaar overlijden hieraan 450 patiënten in Nederland (25.000 sterfgevallen per jaar in Europa en Noord-Amerika). Ondanks initiële behandeling krijgen alle patiënten uiteindelijk een recidief. Bij 80% van hen ligt dit binnen een marge van 2-3 cm van de oorspronkelijke tumor op CT/MRI. Zelden is er sprake van een uitzaaiing buiten de schedel. Vanwege het infiltratieve groeipatroon is radicale chirurgische resectie, met oncologische marges, niet mogelijk. De locoregionale aard van maligne gliomen en de slechte prognose maken deze tumoren tot geschikte kandidaten voor adjuvante behandelingstechnieken zoals gentherapie. In de afgelopen jaren zijn er diverse klinische gentherapie trials, o.a. in Rotterdam, bij maligne gliomen uitgevoerd met adenovirussen die een gen tot expressie kunnen brengen maar die niet kunnen repliceren. In dit proefschrift wordt onderzoek gedaan met als doel het effect van gentherapie te verbeteren. Ten eerste is gekeken naar adenovirussen die kunnen vermenigvuldigen in cellen die voldoen aan een bepaalde voorwaarde (conditioneel replicerende adenovirus). In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van een conditioneel replicerend adenovirus onder de controle van een glial fibrillary acidic protein (GFAP) promoter beschreven. Vervolgens is gezocht naar manieren om de adenovirale verspreiding te optimaliseren, waaruit blijkt dat een virus beter verspreid wordt door multiple injecties dan door een enkele injectie of een injectie met een enkele uren durende continue infusie van adenovirus (convection enhanced delivery). Tenslotte wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen in ! de nucleaire beeldvorming (imaging) van adenovirale vectoren in hersentumoren.

, , , , , , , , , , , , , ,
Sillevis Smitt, Prof. Dr. P.A.E. (promotor), Hendriks-de Jong, Prof. Dr. Ir. M. (promotor), Dutch Cancer Society
Erasmus University Rotterdam
P.A.E. Sillevis Smitt (Peter)
hdl.handle.net/1765/10864
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

ter Horst, M. (2008, January 9). Gene therapy of Maligant Gliomas. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10864