Verslag van het seminar ‘Fiscale autonomie en haar grenzen’ van de Erasmus School of Law, gehouden op 12 oktober 2017, te Rotterdam. Wereldwijd verlenen overheden fiscale voordelen ter bevordering van de creatieve industrie. Deze fiscale faciliteiten vormen een belangrijke stimulans, vooral in tijden van verlaging van directe subsidies en een terugtrekkende overheid. Om de kennis over deze faciliteiten te vergroten heeft het onderzoeksprogramma Fiscale autonomie en haar grenzen van de Erasmus School of Law (ESL), met financiële steun van het Erasmus Trustfonds en de Gilles Hondius Foundation, een seminar over dit thema georganiseerd. Dit seminar vond plaats op donderdagmiddag 12 oktober 2017 in het Erasmus Paviljoen van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Aanleiding vormde het recent verschenen boek Tax incentives for the Creative Industries, dat onder redactie stond van Sigrid Hemels (ESL) en Kazuko Goto (Setsunan University Osaka) en waar ook Renate Buijze en Dick Molenaar bijdragen aan hebben geleverd. De drie auteurs van het boek had ook vier sprekers van buiten de EUR uitgenodigd voor het seminar. De zeven sprekers belichtten het thema van diverse aan het boek ontleende kanten, zowel vanuit de theorie als de praktijk, voor een gemêleerd publiek bestaande uit fiscalisten, ambtenaren en professionals uit de creatieve industrie.