Ter gelegenheid van de 24e VNG Belastingconferentie is een themanummer van Belastingblad verschenen met als titel 'Naar een duurzaam belastingklimaat'. In deze speciale editie heeft het ESBL drie bijdragen geschreven. Jan Monsma heeft het algemene artikel 'Lokale belastingen en duurzaamheid' (Belastingblad 2018/91) geschreven, Arjen Schep heeft het artikel 'Gebouwgebonden financiering van energetische maatregelen aan woningen: naar een baatbelasting 2.0?' (Belastingblad 2018/96) geschreven en Anneke Monsma heeft het artikel 'Circulaire economie en afvalstoffenheffing' (Belastingblad 2018/98) geschreven. In dit laatste artikel gaat de auteur in op de mogelijkheden binnen de afvalstoffenheffing om bij te dragen aan een circulaire economie; dat wil zeggen, de vermindering van (rest)afval, het winnen van nieuwe grondstoffen uit afval, het hergebruiken van materialen en het minder verbruiken van grondstoffen.

hdl.handle.net/1765/108790
Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen

Monsma, A. (2018). Circulaire economie en afvalstoffenheffing. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2018(5). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/108790