Externe partijen vragen in toenemende mate om inzicht en transparantie over de kwaliteit van zorg voor het uitvoeren van hun controlerende taak. Zorgprofessionals hebben behoefte aan cijfers over de geleverde zorg- en dienstverlening, zodat zij kunnen verbeteren. Wetenschappelijke verenigingen stimuleren het opzetten van ziektebeeld gebonden registraties. Al deze verzamelde informatie kunnen instellingen ook gebruiken voor interne sturing op basis van een kwaliteitsdashboard.

hdl.handle.net/1765/109160
KiZ

Voor het volledige rapport en een korte film zie: http://www.nfukwaliteit.nl/programmas/sturenop-kwaliteit#/project-0-2

In verkorte vorm werd dit artikel eerder gepubliceerd in BoardRoom ZORG nr. 4 – 2017.

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Weggelaar-Jansen, A. M., Broekharst, D., & de Bruijne, M. (2017). Ontwikkeling is een uitdaging; Dashboards voor Kwaliteit en Veiligheid in ziekenhuizen. KiZ, (5), 8–12. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/109160